“เงินโบนัส” แรงจูงใจสำคัญของมนุษย์เงินเดือน

“เงินโบนัส” หนึ่งเครื่องมือสำคัญที่องค์กรและบริษัทจะตอบแทนพนักงานที่มีความขยันและตั้งใจสร้างผลงานดี ๆ ให้กับองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย วันนี้ กินอยู่เป็น จะมาบอกเล่าแรงจูงใจจากการทำงานกัน

ใกล้สิ้นปีแล้ว เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอลุ้นเงินโบนัสกันปลายปี ว่าปีนี้จะได้เงินโบนัสกี่เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน หรือมากกว่านั้น หรือโชคร้ายหน่อยก็ไม่มีโบนัสเพราะปัญหาการเงินของบริษัท สำหรับองค์กรหรือบริษัทนอกจากการมี “เงินโบนัส” แล้ว การปรับขึ้นเงินเดือน , คอมมิชชั่น ฯลฯ ก็ล้วนเป็นแรงจูงใจสำคัญและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

“เงินโบนัส” หรือที่ชาวต่างชาติเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Variable Pay เป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรและบริษัทยังคงใช้กันอยู่ เพื่อตอบแทนพนักงานที่มีความขยันและตั้งใจสร้างผลงานดี ๆ ให้กับองค์กร พนักงานคนไหนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ก็จะได้โบนัสในอัตราที่สูงกว่า ดังนั้น “เงินโบนัส” จึงเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานเรียนรู้ว่า ถ้าเขาทำผลงานดี มีความตั้งใจ เขาจะได้รับรางวัลตอบแทน

สำหรับแรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในการทำงานว่า “ทำไมคนจึงขยัน มีความมุ่งมานะ พากเพียร พยายาม และปฏิบัติงานได้ดี” แรงจูงใจจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลได้ นอกจากนี้แรงจูงใจยังช่วยอธิบายถึงความมานะพากเพียรในการกระทำพฤติกรรมและทำพฤติกรรมหรือกิจกรรมนั้นอย่างกระตือรือร้นเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้นในการจูงใจให้กลุ่มบุคคลนี้มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ผู้บริหารอาจใช้มาตรการในเรื่องเงินจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน ในขณะที่พนักงานระดับสูง สิ่งจูงใจในการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ความสำเร็จและการได้รับการยกย่อง เพื่อที่พนักงานปฏิบัติงานได้ดีจะได้คงระดับความพยายามในการทำงานต่อไป

การจูงใจมีความสำคัญในการที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระทำพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ด้วยความเต็มใจและพอใจ เช่น หัวหน้างานอาจใช้วิธีการจูงใจลูกน้องให้ใช้สิ่งแวดล้อมและพลังงานต่าง ๆ ในหน่วยงานของตนอย่างคุ้มค่าและไม่สิ้นเปลือง โดยอาจอาศัยแนวคิดเรื่องแรงจูงใจด้วยความเป็นธรรมและความคาดหวังมาใช้ โดยลูกน้องรับรู้ว่าส่วนที่ตนเองช่วยประหยัดในการใช้สิ่งแวดล้อมและพลังงานในหน่วยงานของตนนั้น จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นเงินบางส่วนที่จะร่วมแบ่งปันกัน เมื่อพนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้ พนักงานต่างรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการทำพฤติกรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยจูงใจให้พนักงานมีความเพียรพยายามที่จะกระทำพฤติกรรมนี้ต่อไป

สุดท้าย ท้ายสุด แรงจูงใจสำคัญมากกว่ามูลค่าทางตัวเลขนั้น ก็คือความมั่นคงในหน้าที่การงาน เนื้อหางานที่ไม่หนักเกินไป เราทำงานแล้วมีความสุขหรือไม่ การมีเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ดี ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้น่าจะสำคัญที่สุดสำหรับการทำงานของเหล่าพนักงานมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ที่จะได้ตั้งใจทำงานและอยู่กับบริษัทนี้ไปนาน ๆ และนี่คือวิถี กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต

 

Facebook Comments